Strength Deployment Inventory (SDI®) je prokazatelně světovou jedničkou mezi nástroji sloužícími k seberozvoji a rozvoji týmové spolupráce.

SDI je rychlý a zábavný nástroj pro vytváření vztahů vhodný pro každého.

Strength Deployment Inventory (SDI®) je účinný nástroj sebepoznání, který vám pomůže zvýšit schopnost proměnit k lepšímu vaše pracovní místo, vaše vztahy, celý váš život. SDI® vede lidi k uvědomění si hodnoty diverzity, k efektivnější komunikaci a k účinnějšímu řešení konfliktů. Na rozdíl od jiných testů osobnosti SDI® nezkoumá pouze chování, ale pátrá po motivech, které k danému chování vedou – říká “proč” jedinec jedná tak, jak jedná. Snadněji akceptujeme jednání člověka, pokud pochopíme jeho motivaci, úmysl a následně jeho chování. SDI je dostupný v angličtině, chorvatštině, srbštině.

Je účinný, protože:

  • poskytuje výsledky, které potřebujete
  • pomáhá snadněji komunikovat a budovat vztahy
  • zabývá se do hloubky důvody, proč vznikají konflikty, proniká do jejich podstaty.

SDI® poskytuje praktická a okamžitá řešení jak:

  • zlepšit týmovou práci
  • rozvinout manažerské schopnosti
  • podpořit change management
  • rozjet obchod
  • zlepšit zákaznický servis
  • podpořit rozvoj vztahů
  • účinně řešit konflikty
SDI®

Ať už jste vyzkoušeli jiné nástroje, či hledáte něco úplně nového, SDI® je právě pro vás!

Dialog, ne diagnózu

Naši klienti říkají, že SDI® funguje, protože nemarníme jejich čas nekonečným analyzováním a diagnostikou. Všichni víme, že ke skutečnému růstu a rozvoji dochází tam, kde se lidé setkají v uvolněné atmosféře a začnou si rozumět. Proto se zaměřujeme na každém SDI® setkání na rozhovory, nikoli na testy. Síla SDI® spočívá v tom, jak rychle a snadno přivede lidi k tomu, aby si spolu povídali a rozuměli si.

Motivy chování, ne pouze chování

Nejde pouze o to, co děláme, ale také proč to děláme. Na rozdíl od jiných nástrojů nabízí SDI® zajímavý způsob, jak nalézt skryté příčiny toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Účastníkům se dostane jedinečného, hlubokého a smysluplného pochopení motivů, které řídí jejich chování. Schopnost zvolit chování tak, aby se lidé kolem cítili dobře, je zásadní věc v každém vztahu, a přitom to není vůbec nic těžkého.

Změna, nikoli konflikt

Všichni máme své dobré a své špatné dny, věci, které nás činí šťastnými, a naopak věci, které nás přivádí k šílenství. SDI® pomáhá porozumět těmto různým postojům a jejich motivům, takže ve výsledku jde vlastně o dvě cenná hodnocení v jednom. Tím je jedinečný, tím dokáže poskytnout řešení konfliktů. Nabízí jednoduchý návod, co smysluplně a přitom jednoduše změnit tak, aby se konfliktu předešlo nebo aby se vyřešil.